Mladost-Mont

Home Članovi Mladost-Mont

Samostalna zanatska radionica “Petrova gora “ počela poslovnu atktivnost 1987.godine proizvodeći gumene delove prvu ugradnju za proizvode firme “Mehanike iz Orašja”. Saradnja se postepeno širila, tako da smo uspostavili poslovnu vezu sa nlMT”-om, “Ikarbus”-onri, Elektronskom industrijom “Pupin”, “JUMKO”, “MINEL SCHREDER”…

Proširena saradnja zahvatila je povečanje obima proizvodnje, asortimana proizvoda i kvaliteta. Povećana proizvodnja zahtevala je da samostalna zanatska radionica preraste u preduzeće “Mladost Mont”. Proizvodni kapaciteti našeg preduzeća obuhvataju guemene delove prve ugradnje za traktore i ostalu poljoprivrednu mehanizaciju. Proizvodimo, takođe, gumene delove za svetlosnu signalizaciju (semafori). Svi proizvodi su visokog kvaliteta i atestirani su. Pored navedenog proizvodnog programa “Mladost Mont” proizvodi po porudžbini u velikim serijama i pojedinačne proizvode. U saradnji sa poslovnim partnerima držimo se triju pravila dobrog poslovanja:

1.Kvalitet proizvoda,

2.Prihvatljiva cena,

3.Tačan rok isporuke gotovih proizvoda.

Do sada naši poslovni partneri bili su zadovoljni našim proizvodima tako će biti I ubuduće na zajedničku korist.